Bilgi Güvenliği Politikası | Dizayn Konsept

Performans Grup olarak;

  • Risk kabul kriterlerini ve riskleri belirlemek, kontrolleri geliştirmeyi ve uygulamayı,
  • Bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamı dâhilindeki bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kayıpları ile ilgili risklerin tespit edilmesi için bilgi güvenliği risk değerlendirme sürecinin uygulanmasını sağlamak, risk sahiplerini belirlemeyi,
  • Bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamı dâhilindeki bilginin gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamayı,
  • Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmeyi,
  • Tabi olduğumuz ulusal veya sektörel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,
  • Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve sürekliliğe katkıda bulunmayı,
  • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmayı,
  • Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumayı ve iyileştirmeyi.
  • Kurum itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumayı,

taahhüt ederiz.

                                                                                                       Alparslan Korkmaz

                                                                                                            Genel Müdür