ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Performans Grup olarak;

* Planlanmış Kalite-İSG-Çevre hedeflerinin başarılması ve sürekli iyileştirmelerin teşviki için yeterli kaynak sağlamayı,

* Gerekli eğitim faaliyetleriyle, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği bilincini tüm çalışanlara yaymayı,

* Uygulamalarımızda tüm paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı,

* Entegre Yönetim Sistemi çerçevesinde yürütülen çalışmaları, firma bünyesindeki tüm çalışanların katkı sağlayabileceği şekilde yürütmeyi ve çalışanların katılımını teşvik edeceğini,

* Yönetim Sistemlerinin performanslarını sürekli iyileştirmeyi,

* Çalışma ortamlarında olay risklerini azaltmayı, çalışanların sağlığını, meslek hastalığı oluşması ve güvenliğini korumak için çalışmalar yapmayı,

* Kirliliğin önlenmesi ve yaşam süresi boyunca çevrenin korunması için, atıkları kaynağında ayrıştırmayı, doğal kaynakların kullanımının azaltılması için gereken çalışmaları yapmayı ve bu çalışmaların ölçüm sonuçlarını izleyerek kontrol etmeyi Atık Yönetimi ve Çevresel Etkilerin sonuçlarına ilişkin olarak hesap verebilirliği sağlamayı,

* Çevreye ve iş sağlığına zarar vermeyen geri dönüşümlü kaynakları seçmeyi,

* İklim değişikliğinin etkisini azaltmak için uygulanabilecek enerji ve su tüketimi gibi doğal kaynak kullanımını, atık üretimini ve karbon salınımını en aza indirmeyi,

* Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,

* İlgili tarafların İSG-Çevre yönetim sistemini etkileyen süreçlerle ilgili beklentilerini karşılamayı,

* Nitelikli çalışanlar ile öğrenme ve iş geliştirmeyi gerçekleştirmek, sektöre ve ülkeye katkı sağlamak ve müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyetlerini gerçekleştirmeyi,

* Tüm faaliyetlerimizi ve Kalite-İSG-Çevre ile ilgili, yükümlü olduğumuz ulusal ve uluslararası yasalara uymayı,

* Yeni yatırım ve teknoloji seçimlerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlayan, çevre ile uyumlu kararlar almayı,

taahhüt ederiz.

GENEL MÜDÜR