SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKAMIZ

PERFORMANS GRUP olarak hedefimiz, işletmemiz bünyesinde Sosyal Uygunluk Politikasının şirket kültürü haline gelmesini sağlamaktır.

Bu politika çerçevesinde, PERFORMANS GRUP şirketleri verilen hizmetlerin ve yönetimin her aşamasında “Önce İnsan” prensibi ile hareket ederek;

Zorla Çalıştırmanın Önlenmesi (Gönüllü Çalışma)

Sözleşme ile zorunluluğa bağlanmış, zorla veya gönülsüz işçi çalıştırmamayı, fazla mesai uygulamasında gönüllülük esasına uymayı,

Çocuk İşçi Çalıştırmanın Önlenmesi (Reşit Olmayan)

Çocukların istismardan korunması ve eğitim hakkına duyulan saygı çerçevesinde, çocuk ve genç işçi çalıştırma esaslarına uygun hareket etmeyi ve 18 yaşından küçük çalışan bulundurmamayı,

Ayrımcılığın Önlenmesi (Eşitlikçi Yaklaşım)

Çalışanlar arasında ırk, din, dil, cinsiyet, engellilik, siyasi kimlik, hamilelik, medeni durum, sosyal ve ekonomik durum, sosyal sınıf, inanç, ailevi sorumluluklar veya ayrımcılığa sebep olabilecek herhangi bir koşul açısından ayrımcılık yapmamayı, işi yapabilme becerilerini esas alarak açık pozisyon, eğitim, ilgi alanları, yetenek, iş deneyimi gibi konularda istihdam etmeyi,

Etik İş Davranışı

Yolsuzluk, dolandırıcılık, rüşvet verilmesi durumunda hiçbir koşul altında kabul edilmeyeceğini,

Çalışma Saatleri, Ücret ve Ödemeler

Çalışma saatlerini; verimli çalışma prensibiyle birlikte yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uymayı, fazla mesailerde gönüllülük esasına uygun hareket etmeyi, asgari ücret altında ücret ödememeyi, kanunlar ve toplu iş sözleşmesi ile karara bağlanan normal ve fazla çalışma ödemelerini yapmayı,

Kötü Muamele ve Tacizin Önlenmesi

Çalışanların kişiliğine saygı göstermeyi, çalışma ortamı huzuru ve çalışanların mutluluğunu esas almayı, fiziksel, sözlü, psikolojik baskı ve tacize izin vermemeyi,

Toplum ve Paydaşlarla Bağlılık

Paydaşların sosyal uygunluk kapasitelerini ölçmeyi, sonuçları aksiyon planları ile izlemeyi ve sosyal uygunluk düzeylerini kademeli olarak yükseltmeyi,

İşçi Sağlığının ve Güvenliğinin Sağlanması ve Sürdürülebilirliği

Tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına katılımını sağlamayı, daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi ve çalışanların sağlığını ön planda tutmayı,

Dilek ve Şikâyetlerin İletilmesi

Her çalışanın dilek ve şikâyetlerini rahatlıkla iletebilmesini, zamanında ve etkin olarak değerlendirme ve geri bildirim yaparak uygun çalışma ortamı oluşturmayı,

Çevre Kirlenmesinin Önlenmesi ve Sürdürülebilirliği

Yürürlükte olan çevre mevzuatına göre çevre kirliliğini önlemeyi ve kaynağında azaltmayı, Pelet Kaybının Önlenmesi ve Sürdürülebilirliği

Çevrede pelet kaybını önleme ve deniz çöpüyle mücadele etme amaçlı uluslararası bir program olan İyi Süpürme Hareketi (Operation Clean Sweep®) katılımcısı olarak, ‘’Sıfır Pelet Kaybı’’ hedefi yolunda sürdürülebilirlik çalışmalarına katkı sunduğunu ve sunmaya devam edeceğini taahhüt eder.

GENEL MÜDÜR